News

SEGAE training webinar for Polish speaking teachers

December, 8th, 2020

polish farm

Zapraszamy na webinarium SEGAE – gra edukacyjna o agroekologii

8 grudnia 2020 od 15:00 do 18:00

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i nie tylko

Gra edukacyjna – SErious Game in AgroEcology (SEGAE) to gra opracowana w ramach projektu Erasmus+ programme n°2017-1-FR01-KA203-037254

Cele webinarium:
• Przedstawienie zasad i interfejsu gry
• Nauka wykorzystania gry jako pomocy dydaktycznej
• Zaprezentowanie oferty edukacyjnej związanej z grą
• Omówienie z uczestnikami planów wykorzystania gry

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:
• Jesteś nauczycielem agronomii, hodowli zwierząt, ochrony środowiska lub agroekologii;
• Chcesz uczyć się i/lub nauczać agroekologii;
• Chcesz korzystać z nowego narzędzia do nauczania/uczenia się agroekologii, pogłębiania wiedzy na temat praktyk agroekologicznych i systemowego podejścia do zarządzania gospodarstwem;
• Chcesz poznać naszą grę edukacyjną;

W takim razie to seminarium internetowe (webinarium) jest dla Ciebie! Zarezerwuj termin!

Nie czekaj, zarejestruj się na webinarium SEGAE Agroecology Serious Game: http://mc.wipie.ur.krakow.pl/segae.gra/?page_id=63

Published on: 07/12/2020